สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
 
 
 
 
 
กองช่าง
 
นายอรรณนพ ล้อรัตนไชยยงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวราห์ เอี่ยมบริสุทธิ์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายทองดี ฟักคำ
คนงานทั่วไป