สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
 
 
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
 
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 29 คน] เมื่อ 04 ก.ค. 2561
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 28 คน] เมื่อ 04 ก.ค. 2561
การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 29 คน] เมื่อ 04 ก.ค. 2561
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 31 คน] เมื่อ 04 ก.ค. 2561
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 04 ก.ค. 2561
การจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 27 คน] เมื่อ 04 ก.ค. 2561
การขออนุญาตขุดดินถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 04 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1