สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
 
 
 
 
 
นายบุญเหลือ อารีย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
นายสมพร ตรีคงคา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
นายเดช ตรีคงคา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
นายเชิญ เติมสุข
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา