สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
 
 
 
 
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
 
อาชีพ
            ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา  ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม  รับราชการ  และทำเกษตรกรรม ฯลฯ 
 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  -  โรงงานอุตสาหกรรม                       2        แห่ง
-  ร้านค้า (ของชำ)                           28       แห่ง
-  ปั๊มน้ำมัน                                   1        แห่ง
-  ปั๊มหลอด                                   5        แห่ง
-  โกดัง (ให้เช่า)                              -        แห่ง
-  โรงกลึง                                     1        แห่ง