อัลบั้มภาพ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
* อัลบั้ม *
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2561
โครงการส่งเสริมพัฒนาการระดับปฐมวัย หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้า
โครงการส่งเสริมพัฒนาการระดับปฐมวัย หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้า
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยุคใหม่
โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยุคใหม่
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2561
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2561
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กันยายน 2561

โครงการรณรงค์ให้ความรู้ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2579
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และสร้างเครือข่ายในการดูแลใ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และสร้างเครือข่ายในการดูแลใ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2561
โครงการปลูกและขยายพันธุ์ต้นรวงผื้ง
โครงการปลูกและขยายพันธุ์ต้นรวงผื้ง
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กรกฏาคม 2561
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวานเป็นพระราชกุศล
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวานเป็นพระราชกุศล
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ตุลาคม 2561
โครงการทำบุญและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โครงการทำบุญและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2561

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงและครอบครัวเพื่อป้องกัน
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงและครอบครัวเพื่อป้องกัน
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 600 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมโครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์กา
กิจกรรมโครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์กา
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 265 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558